KPKM: Publikacje / Publikacje

Publikacje

ZAPRASZAMY NA NOWĄ WERSJĘ WITRYNY: www.polsl.pl/rmt6/publikacje/

Wersje elektroniczne zeszytów naukowych wydawanych przez Katedrę PKM można pobrać ze strony Zeszyty KPKM.

Wersje elektroniczne książek i monografii naukowych Pracowników KPKM można pobrać ze strony Książki KPKM.

Wykaz publikacji Pracowników KPKM jest dostępny w katalogu Bibliografia Publikacji Pracowników Politechniki Śląskiej od 1988 dostępnego na stronie Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej.

Odebrano ze strony https://kpkm.polsl.pl/index.php?n=Publikacje.Publikacje
Data wydruku: 2022-07-04 17:26:21