KPKM: PraceStd2014 / HomePage

Prace dyplomowe magisterskie, rok akademicki 2013/2014

Tytuł: Projekt i konstrukcja układu lokomocji mobilnego robota do inspekcji obszarów katastrof w kopalniach węgla kamiennego, Autor: mgr inż. Dominik Śledź [MiBM], Kierujący pracą: prof. dr hab. Wojciech Moczulski Tytuł: System do analizy i rozpoznawania obrazów w cieczach bazujący na metodach morfologicznych, Autor: mgr inż. Jacek Głażewski [MTA], Kierujący pracą: dr hab. inż. Anna Timofiejczuk prof. Pol. Śl. Tytuł: Opracowanie oprogramowania optymalizującego usytuowanie płytek elektronicznych na arkuszu laminatu, Autor: mgr inż. Marcin Bondel [AiR], Kierujący pracą: dr inż. Marek Fidali Tytuł: Projekt platformy mobilnej do poruszania się ścianach budowli pionowych, Autor: mgr inż. Michał Włodarz [MiBM], Kierujący pracą: dr inż. Marcin Januszka Tytuł: Projekt i konstrukcja uniwersalnego pojazdu przeznaczonego do malowania poziomych znaków drogowych, Autor: mgr inż. Piotr Meihsner [MiBM], Kierujący pracą: dr inż. Damian Skupnik Tytuł: Optymalizacja poszycia pojazdu w kategorii Urban, Autor: mgr inż. Jarosław Cieślik [MiBM], Kierujący pracą: dr hab inż. Marek Wyleżoł Tytuł: Projekt i konstrukcja modelu mobilnego systemu detekcji wybranych uszkodzeń przenośników działających w kopalni pod ziemią, Autor: mgr inż. Michał Czarnecki [AiR], Kierujący pracą: prof. dr hab. Wojciech Moczulski Tytuł: Zastosowanie wybranych metod statystycznych w analizie sygnałów diagnostycznych, Autor: mgr inż. Mateusz Glac [MiBM], Kierujący pracą: dr inż. Anna Bzymek Tytuł: Projekt i konstrukcja mobilnej paletyzarki do krawężników, Autor: mgr inż. Jurand Iwaszkiewicz [AiR], Kierujący pracą: dr inż. Wojciech Jamrozik Tytuł: Opracowanie metodologii obliczeń propagacji pęknięcia wału uzębionego w zależności od stanu obciążenia, Autor: mgr inż. Mateusz Kóska [MiBM], Kierujący pracą: dr inż. Krzysztof Psiuk Tytuł: Porównanie i ocena wyników analizy obrazów termograficznych zarejestrowanych w zakresie bliskiej i dalekiej podczerwieni, Autor: mgr inż. Marcin Kulosa [MiBM], Kierujący pracą: dr inż. Marek Fidali Tytuł: Przemysłowe helowe urządzenie do badania szczelności wybranych obiektów, Autor: mgr inż. Łukasz Linowski [MiBM], Kierujący pracą: dr inż. Wawrzyniec Panfil Tytuł: Projekt i konstrukcja platformy pływającej dla quada, Autor: mgr inż. Łukasz Łukasiewicz [AiR], Kierujący pracą: dr inż. Piotr Tomasik Tytuł: Projekt i konstrukcja pojazdu do oczyszczania alejek parkowych w okresie zimowym, Autor: mgr inż. Kamil Luks [MiBM], Kierujący pracą: dr inż. Piotr Tomasik Tytuł: Model wirtualny przenośnego przyrządu do zakładania/zdejmowania soczewek kontaktowych, Autor: mgr inż. Max Dienst [MiBM], Kierujący pracą: dr hab. inż. Marek Wyleżoł Tytuł: System wspomagania procesu modelowania w systemie CAD z zastosowaniem kontrolera bezdotykowego, Autor: mgr inż. Mikołaj Musialik [AiR], Kierujący pracą: dr inż. Wojciech Jamrozik Tytuł: System sterowania prototypu manipulatora o strukturze kinematycznej 6R bazujący na logice rozmytej, Autor: mgr inż. Marek Śliz [AiR], Kierujący pracą: dr inż. Dominik Wachla Tytuł: Wirtualny model półautomatycznej maszyny do pakowania opon samochodowych, Autor: mgr inż. Karol Szuta [AiR], Kierujący pracą: dr inż. Paweł Chrzanowski Tytuł: Optymalizacja długości rury przeznaczonej do wykonania obudowy tylnego amortyzatora zawieszenia pojazdu, Autor: mgr inż. Tomasz Wiącek [MiBM], Kierujący pracą: dr inż. Sebastian Rzydzik

Zobacz też

Odebrano ze strony https://kpkm.polsl.pl/index.php?n=PraceStd2014.HomePage
Data wydruku: 2022-08-18 17:19:20