KPKM: Main / MapaDojazdu

Lokalizacja Katedry PKM

Katedra PKM jest jednostką znajdującą się w ramach struktury organizacyjnej Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Sekretariat Katedry znajduje się na 4 piętrze w pokoju 412. Otwórz Google maps w nowym oknie

Parking dla gości

Zobacz też

Odebrano ze strony https://kpkm.polsl.pl/index.php?n=Main.MapaDojazdu
Data wydruku: 2022-05-26 00:38:13