KPKM: Main / InfOKatedrze

Informacje o Katedrze

Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn powstała, w swej obecnej formie, 1 X 2019 roku. Kontynuuje działalność Instytutu Podstaw Konstrukcji Maszyn (1 IX 2012 roku) i Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn (1 IX 1991 roku) oraz Zakładu Podstaw Konstrukcji Maszyn, wchodzącego w latach 1971 - 1991 w skład Instytutu Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn oraz wcześniej - Katedry Ogólnych Podstaw Konstrukcji Maszyn (dawniej - Części Maszyn), działającej od chwili powstania Uczelni.

Główne kierunki badań:

Zobacz też

Odebrano ze strony https://kpkm.polsl.pl/index.php?n=Main.InfOKatedrze
Data wydruku: 2022-05-26 01:03:46