KPKM: LabMSI / HomePage

Pracownia Zastosowań Metod Sztucznej Inteligencji

Informacje ogólne

Pracownia Zastosowań Metod Sztucznej Inteligencji należy do Wielofunkcyjnego Laboratorium CAD/CAM i Diagnostyki Technicznej utworzonego w ramach projektu finansowanego ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

Pracownia przeznaczona jest przede wszystkim do prowadzenia zajęć laboratoryjnych z następujących przedmiotów:

Wyposażenie laboratorium zakupiono m.in. w ramach projektów finansowanych przez Unię Europejską.


Zaplecze techniczne

Pracownia Komputerowego Wspomagania Projektowania wyposażona jest w:

Na wszystkich komputerach będących na wyposażeniu pracowni zainstalowano następujące oprogramowanie:

Lokalizacja

Wydział Mechaniczny-Technologiczny
ul. Konarskiego 18A
44-100 Gliwice
Sala 504

Kontakt

mgr inż. Daniel PAJĄK

Odebrano ze strony https://kpkm.polsl.pl/index.php?n=LabMSI.HomePage
Data wydruku: 2022-07-04 18:33:08