Wybierz język:
pl en
Działalność dydaktyczna Instytutu

Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn prowadzi działalność dydaktyczną w zakresie przedmiotów związanych z takimi zagadnieniami jak:

W ramach zagadnień związanych z projektowaniem i konstruowaniem maszyn prowadzone są między innymi następujące zajęcia:

 • Grafika inżynierska,
 • Zapis konstrukcji,
 • Grafika inżynierska i zapis konstrukcji,
 • Podstawy konstrukcji maszyn,
 • Metodologia projektowania,
 • Komputerowe wspomaganie projektowania (CAD),
 • Zaawansowane systemy CAD,
 • Oprogramowanie inżynierskie,
 • Komputerowe wspomaganie projektowania i eksploatacji maszyn,
 • Metody komputerowe w mechanice i budowie maszyn,
 • Zintegrowane systemy CAD/CAM.

W grupie przedmiotów obejmujących zagadnienia diagnostyki technicznej można wymienić między innymi:

 • Teoria systemów i sygnałów,
 • Matematyczna teoria sygnałów,
 • Metody diagnostyki technicznej,
 • Analiza modalna,
 • Podstawy niezawodności i eksploatacji maszyn,
 • Podstawy eksploatacji i diagnostyki maszyn,
 • Eksploatacja oraz diagnostyka maszyn i urządzeń,
 • Metody ograniczania hałasu i drgań,
 • Diagnostyka i monitorowanie maszyn,
 • Problemy niezawodności i trwałości maszyn,
 • Systemy pomiarowe.

Zagadnienia dotyczące metod związanych ze sztuczną inteligencją omawiane są na takich zajęciach jak:

 • Modelowanie przybliżone,
 • Metody sztucznej inteligencji,
 • Metody heurystyczne,
 • Pozyskiwanie wiedzy,
 • Sztuczna inteligencja i bazy danych,
 • Systemy wspomagania decyzji i zarządzanie wiedzą.

Zagadnienia dotyczące robotyki omawiane są na takich zajęciach jak:

 • Roboty mobilne,
 • Konstruowanie robotów i urządzeń automatyki,
 • Systemy sensoryczne i wizyjne, analiza obrazu i dźwięku.

Ponadto w Instytucie prowadzone są zajęcia z takich przedmiotów jak:

 • Bazy danych,
 • Zarządzanie danymi produkcyjnymi,
 • Programowanie obiektowe,
 • Język angielski w automatyce i robotyce,
 • Język angielski w inżynierii materiałowej,
 • Język angielski w mechanice i budowie maszyn.


Edytuj - Wydrukuj - Wyszukaj