KPKM: LabKWP / HomePage

Pracownia Komputerowego Wspomagania Projektowania

Informacje ogólne

Pracownia przeznaczona jest przede wszystkim do prowadzenia zajęć laboratoryjnych z następujących przedmiotów:

Zaplecze techniczne

Pracownia Komputerowego Wspomagania Projektowania wyposażona jest w:

Na wszystkich komputerach będących na wyposażeniu pracowni zainstalowano następujące oprogramowanie:

Lokalizacja

Centrum Edukacyjno-Kongresowe
ul. Konarskiego 18B
44-100 Gliwice
Sala G

Kontakt

mgr inż. Daniel PAJĄK

Odebrano ze strony http://kpkm.polsl.pl/index.php?n=LabKWP.HomePage
Data wydruku: 2020-05-26 15:59:01