KPKM: DzialalnoscBadawcza / DzialalnoscBadawcza

Działalność badawcza

Obszar badań naukowych Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn obejmuje zagadnienia dotyczące szeroko rozumianej budowy i eksploatacji maszyn, łączącej zagadnienia związane z takimi dyscyplinami naukowymi jak informatyka oraz automatyka i robotyka. Problematyka badań prowadzonych w Katedrze wynika z analizy potrzeb rynkowych, jak również z potrzeb prowadzenia badań podstawowych ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów praktycznych zarówno już rozpoznanych jak i tych spodziewanych w przyszłości. Pracownicy Katedry specjalizują się w rozwijaniu oraz stosowaniu różnorodnych metod i technik komputerowych pozwalających na rozwiązywaniu zagadnień dotyczących m.in.:

Przedmiotem naszych badań są również zagadnienia dotyczące rozwoju oraz stosowania metod poszerzonej rzeczywistości, przetwarzania sygnałów i obrazów, systemów akwizycji wiedzy oraz uczenia maszynowego, metod haptycznych w projektowaniu tworzyw plastycznych, metod i technik ograniczania hałasu i drgań, zagadnień modelowania i identyfikacji systemów, szybkiego prototypowania systemów diagnostycznych itp.

Odebrano ze strony http://kpkm.polsl.pl/index.php?n=DzialalnoscBadawcza.DzialalnoscBadawcza
Data wydruku: 2020-07-03 01:43:26