Wybierz język:
pl en
Tematy Projektów Inżynierskich, Prac Przejściowych i Prac Dyplomowych Magisterskich

Poniższe wytyczne obowiązują w roku akademickim 2020/2021 semestrze zimowym. Tematy wykonywanych projektów i prac będą przydzielane za pośrednictwem systemu SUP (System Udostępniania Prac).

Harmonogram

  1. Studenci mogą rejestrować się w systemie SUP wypełniając ankietę od dnia 01-10-2020 do dnia 30-11-2020. Dostęp do systemu jest ograniczony Kluczem dostępu (szczegóły poniżej).
  2. Student, który za pośrednictwem systemu SUP pozna nazwisko Opiekuna/Promotora powinien niezwłocznie się z nim skontaktować w celu uzgodnienia tematu realizowanej pracy.
  3. Dla przydzielonych tematów prac będą generowane oficjalne karty tematów dostępne w Sekretariacie Katedry PKM (p. 412).
  4. Dla Studentów, którzy nie wypełnią ankiety w wymaganym terminie, tematy będą przydzielane bez uwzględnienia ich preferencji.

Klucz dostępu

Od dnia 01-10-2020 w Sekretariacie Katedry PKM (p. 412) będzie można pobrać klucz dostępu do strony internetowej zawierającej formularz ankiety. Jest jeden klucz dostępu taki sam dla wszystkich studentów. Klucz dostępu jest aktywny do dnia 30-11-2020. Prosimy nie udostępniać klucza osobom niezainteresowanym. Klucz dostępu należy użyć na stronie internetowej Katedry PKM znajdującej się pod adresem http://kpkm.polsl.pl w sekcji "Dla studentów → SUP".

Formularz ankiety

Po użyciu poprawnego i aktywnego klucza dostępu pojawi się lista z wyborem różnych akcji. Jeżeli student nie wypełnił jeszcze ankiety, to w pierwszej kolejności powinien wypełnić formularz ankiety (poz. 2. listy wyboru). Formularz ankiety zawiera m.in. pola "Nr albumu" i "Hasło", które są jednocześnie nazwą użytkownika i hasłem do konta studenta (poz. 1. listy wyboru) w systemie SUP. Nazwa użytkownika i hasło są ustalane niezależne od Platformy Edukacyjnej KPKM. Jeżeli student zapomniał hasło do swojego konta może je ustawić ponownie używając funkcji "zmień hasło" (poz. 3. listy wyboru). Prosimy studentów, żeby wypełnili jak najwięcej pól ankiety. To pozwoli ustalić najlepiej dostosowany do danego studenta temat pracy. Dane te są używane tylko w trakcie realizacji Projektu Inżynierskiego, Pracy Przejściowej lub Pracy Dyplomowej Magisterskiej.

Konto studenta

Po poprawnym zalogowaniu do konta studenta można m.in. edytować ankietę oraz sprawdzić kto został przydzielony do danego studenta w roli Opiekuna/Promotora.

Edytuj - Wydrukuj - Wyszukaj